รายการสินค้าที่ซื้อ

คุณมีสินค้าที่ซื้อทำหมด 1 รายการ เพิ่มรายการสินค้า สำเร็จ

สินค้า จำนวน ราคา/หน่วย รวมราคา
Backpack for Notebook
4,950 4,950
ยอดรวมสุทธิ (บาท) 4,950

สรุปการซื้อสินค้า

ค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะคำนวณตามค่าที่คุณระบุ

หมายเลขของคำสั่งซื้อ #

ยอดรวมสั่งซื้อ 4,950
ค่าบริการจัดส่งสินค้า 0
เลือกการชำระเงิน 0
ยอดรวมทั้งสิ้น (บาท) 4,950